Kleine afbeelding voor deze thema-pagina
 
 
 
Grote afbeelding voor deze thema-pagina
 
 

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie werkt openend als je het gevoel hebt lichamelijk en geestelijk vast te zitten. Het is raadzaam om lichaamsgerichte psychotherapie te volgen als klachten regelmatig terugkeren en hun wortels in het verleden hebben. Je wordt op een zachte en positieve manier in beweging gebracht.

Drijfveren

Onverwerkt verdriet, depressie, verborgen boosheid, angsten, al jouw emoties en gevoelens worden in je lichaam opgeslagen. Gebeurt dit langdurig in strijd met jouw wensen en verlangens dan heeft dat een weerslag op je welbevinden. Lichaam en geest werken niet meer samen, de levenslust neemt af en je klachten en onvrede nemen toe. 

Het doel van lichaamsgeoriënteerde therapie is om een actieve levenshouding met meer levenslust en vitaliteithet te bewerkstelligen, vrij van beperking en gebaseerd op jouw wensen en verlangens. Je maakt je eigen handvatten die blijvend zijn. 

'Alle avonturen beginnen van binnen'

Spanningen

Deze kunnen zich op vele manieren manifesteren en leiden meestal tot een negatief lichaamsgevoel. Onze maatschappij is druk en tijd is een kostbaar goed. Je neemt te weinig tijd om even stil te staan... De klachten bouwen zich dan heel geleidelijk op. Bijvoorbeeld stress in sociale relaties zorgt voor spanningsklachten in het lichaam, dit merk je onder andere aan stemmingswisselingen, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, slecht slapen. 

In een later stadium kan het tot depressieve klachten of zelfs depressie leiden. 

Gericht werken met lichaamstherapie verhoogt je acceptatie van wat je voelt en vergroot je zelfredzaamheid. Meestal heb je pas achteraf door hoe groot het negatieve effect op je leven was. Dat wil je niet meer.

Meer informatie vind je bij werkwijze.